Išganytojas

Išganýtojas dkt. Marijà suprãto, kad Diẽvas ją̃ išriñko Išganýtojo mótina.

.

Look at other dictionaries:

  • išganytojas — ( is), a smob. (1) 1. išgelbėtojas: Jis jautėsi esąs šalteikiškių išganytojas I.Simon. Atsiminė ant galo, kiek jis yra kalts savo išganytojai BsPII95. 2. sm. Mž10 bažn. išgelbėtojas, išvaduotojas (apie Kristų): Ižganytojas turi ateit mūsump DP2.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atpirkėjas — Atpirkėjas, a smob. (1), à (3) Š 1. M, Š kas atperka, išperka. 2. m. SD211, MKr29, SGI55 bažn. Išganytojas: Dieve Ižganytoje ir Atpirkėje manas! DK148. Ižg visos širdes mylėkime ... Atpirkėją mūsų DP183. Nužengt teikės nuog aukšto dangaus ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ganytojas — ( is), a smob. (1) 1. kas gano gyvulius, piemuo: Nebemažas jau vaikas – tas pats ganytojas (jau gali ganyti) Jnšk. Mūsų ganytojas išgano didelę kaiminę galvijų Mrj. Pirma neg stojo žmogus ganytoju, turėjo jis iš medžioklės maitintis rš. Ganytojai …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • lietuviškas — lietùviškas, a adj. (1) K; SD134, R 1. kaip lietuvių, panašus į lietuvių; lietuviams įprastu būdu darytas, gamintas: Žiūrėk, ir čia (ne Lietuvoje) esama lietuviškų sūrių (visai panašių į Lietuvos, į lietuvių sūrius, tokių, kokių ypačiai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nužudyti — tr. K, NdŽ, nužūdyti Ck, nužūdyti Pns, nužū̃dyti, nužùdyti; H, R, R85, MŽ111,505, N, S.Dauk, LL235,239 Rtr, ŠT56 caus. nužūti. 1. Prk, Krž, Als, Dr, Kl, Slnt, Kal, Lpl, Lc, Šmn, Plvn, Avl, Alz, Sb, Auk, Grz, LTR(Kbr, Šil) padaryti galą, atimti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • persaugoti — tr.; SD1145 1. perspėti: Jei norėsi, galėsi sau apie jo darbą rašyti ir netikrybes išparodyti, persaugodamas kitus mokytus vyrus A.Baran. Persaugodavo dažnai išganytojas mokytinius savo Gmž. 2. apsaugoti, padėti išvengti: Kodrin mus ponas žadėjo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • rūstininkas — rūstininkas, ė smob. kas rūstus: Išganytojas prisako lokamčiams dosnumą, rūstininkams lagadnastę brš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suvedžiotojas — suvedžiotojas, a smob. (1) Š, Rtr, BŽ527,528, NdŽ, DŽ1 1. apgavikas: Atsitikdavo ir tokių suvedžiotojų, kurie sakydavosi esą numirėliais ir turią galybę ant kitų numirėlių A.Baran. Neklausykit tų suvedžiotojų, kurie įkalbinės jums TS1901,2–3b. Ir …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • veikti — veĩkti, ia, ė 1. tr., intr. SD119,28, SD38, Q625, H, Sut, D.Pošk, I, M, LL29, Rtr, ŠT127, Š imtis kokių veiksmų, darbų, daryti: Ką veikì? – Bevargstu K. Ką veikęs? R, R338, MŽ, MŽ453. Prastą veikiu N. Ką danguj beveikia mano tėveliai? (ps.)… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vienatijas — vienatìjas, à adj. (2) NdŽ, KŽ, vienãtijas, a (1) KŽ; SD146, R, MŽ, Kos58, N, LsB317, vienatijas (1) žr. vienatijis 1: Ponas Kristus… yra išganytojas svieto vienatijas SE76. Dieve vienatijas Pone, šlavink mum savo malone KN244. Jisai (Kristus) …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.